3 tips voor wie hybride lesgeeft

Tom

In maart 2020 ging ons land in coronalockdown en schakelden onze scholen in een vingerknip over naar afstandsonderwijs. Die verandering bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Toch zal afstandsonderwijs niet volledig verdwijnen. Hybride onderwijs wordt misschien wel het nieuwe normaal.

De impact van de coronalockdown op de leerresultaten wordt stilaan duidelijk. Uit een bevraging bij de leerkrachten van het GO! blijkt dat ruim de helft van de leerlingen het schooljaar startte met een leerachterstand. De kloof tussen sterkere en zwakkere leerlingen dreigt daardoor nog te vergroten. Die leerachterstand inhalen wordt dan ook de grote uitdaging. Hybride onderwijs is daarbij misschien wel de ideale aanpak. Door de mix van online leren en klassiek contactonderwijs kunnen leerlingen snel bijbenen, terwijl ook de nieuwe leerstof wordt verwerkt. Toch zijn er een aantal randvoorwaarden voor succesvol hybride onderwijs. Anders levert online leren te weinig rendement op. We illustreren drie van deze aandachtspunten met wrts.be: een gratis leer- en oefenplatform voor woorden, begrippen en definities. Of het gebruikt wordt voor Nederlands, Frans, geschiedenis of aardrijkskunde, het is een platform dat zich perfect leent voor wie hybride wilt gaan lesgeven of dat nu al doet. 

Personaliseer
De ene leerling heeft moeite met spelling, de andere heeft een te beperkte woordenschat. Nog een andere leerling moet een aantal sleutelbegrippen onder de knie krijgen. Kortom: de ene leerling is de andere niet. Met wrts.be kun je op maat gemaakt leermateriaal en aangepaste oefeningen geven aan je leerlingen. Zo kunnen die heel doelgericht hun achterstand inhalen.
Ook de manier van leren verschilt van persoon tot persoon. Daarom heeft wrts.be veel keuzemogelijkheden: om te leren en te oefenen. En zeker ook om te overhoren.

Geef feedback
Iedereen weet dat je feedback nodig hebt om iets te kunnen bijleren. Die feedback geef je tijdens lesmomenten en met verbeterde taken en toetsen. Nog beter is om die persoonlijke terugkoppeling aan te vullen met de geautomatiseerde feedback van je leerplatform. Een voorbeeld: leerlingen krijgen feedback over welke woordjes ze vaak of soms fout hadden, en welke ze vaak juist hadden. Zo kunnen ze direct bijsturen en dat geeft zelfvertrouwen.

Volg leerlingen op de voet
Het is belangrijk dat leerlingen zelf online aan de slag gaan met het leer- en oefenmateriaal. Doen ze dat niet, dan moet je snel aan de alarmbel trekken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je een helder beeld hebt van de onlineleeractiviteiten van je klas. Wrts.be registreert daarom hoeveel een leerling oefent, met welke leerstof en hoeveel woorden de leerling goed had. Zo ontdek je snel welke leerlingen je moet aansporen om een tandje bij te steken.

WRTS registreren

WRTS is het beste oefenplatform van Nederland. Oefen razendsnel je woordjes!